رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:

آب زاینده‌رود برای کشت پائیزه رهاسازی می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: آب زاینده‌رود در تاریخ ۱۶ آبان ‌در منطقه اصفهان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و به مدت یک‌ماه این آب را رهاسازی می‌کنند تا کشت اولیه انجام شود.

آخرین اخبار