​مدیر زراعت سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان اعلام كرد:

آبياري 20 هزار هكتار اراضي كشاورزي شرق اصفهان با بازگشايي زاينده‌رود

مدیر زراعت سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان از آبیاری 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شرق اصفهان با بازگشایی رودخانه زاينده رود خبر داد و گفت: تداوم تحویل آب تا انتهای فصل زراعی پاییزه، منوط به میزان بارش و حجم آب موجود در مخزن سد زاینده‌رود است.

آخرین اخبار