همهمه در مجلس در اعتراض به اقدام نماینده اصفهان

با اعتراض نمایندگان به پخش فیلمی از سوی نماینده اصفهان در جریان سوالش از وزیر نیرو لحظاتی مجلس با همهمه مواجه شد.

آخرین اخبار