همزماني ماه مهر و هفته دفاع مقدس، فرهنگ ايراني اسلامي را تداعي مي سازد

استاندار اصفهان گفت: همزماني ماه مهر وهفته دفاع مقدس فرهنگ ايراني اسلامي را براي همگان و به خصوص جوانان و نوجوانان تداعي مي سازد.

آخرین اخبار