صحبتی از ارزیابی زیست‌محیطی پروژه انتقال آب سمیرم به کرمان نیست!

سخنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اگر برای انتقال آب حوضه به حوضه در پروژه بهشت آباد ارزیابی زیست محیطی مطرح می شود، چگونه برای پروژه انتقال آب سمیرم به کرمان صحبتی از ارزیابی زیست محیطی نیست.

نه شبکه کرمان، نه شبکه اصفهان

دیدار گل گهر سیرجان و سپاهان از هیچ شبکه‌ای پخش نمی‌شود

دیدار تیم‌های گل گهر سیرجان و سپاهان را هیچ شبکه‌ای به صورت مستقیم پوشش نمی‌دهد.

آخرین اخبار