مدیر عامل شرکت پست:

کد‌پستی‌های کشور به روز می‌شود

مدیر عامل شرکت پست گفت : عزم شرکت پست برای به روز رسانی کدپستی درسراسر کشور جدی است.

آخرین اخبار