مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

اقدامات خوبی برای حمایت از کارگران استان اصفهان انجام شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: با توجه به آمار جامعه کارگری استان اصفهان، اقدامات خوبی در راستای افزایش حمایت از این قشر انجام شده است.

آخرین اخبار