رئيس كارگروه گردشگري استان:

حركت پر شتاب اصفهان در جذب سرمايه گذاري در زمينه گردشگري

رئيس كارگروه گردشگري استان گفت: با عنايت به عدم توسعه زيرساختهاي گردشگري به ويژه هتل متناسب با جايگاه رفيع اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و جاذبه هاي پرشمار گردشگري و نياز روزافزون گردشگران در دوران جديد مديريتي استان با نظر استاندار اصفهان حل اين موضوع را در دستور كار كارگروه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري گذاشتيم .

آخرین اخبار