معرفی نرم‌افزار موبایل/ "PhotoMath"

فتومث، کابوس معلم‌های ریاضی!+دانلود

در اپلیکیشن “PhotoMath” کافی است دوربین دستگاهتان را به سمت برگه امتحان ریاضی، یا هر معادله ریاضی بگیرید. خیلی سریع پاسخ را روی تصویر مشاهده خواهید کرد.

آخرین اخبار