مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام:

قیمت گوشت مرغ منجمد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ منجمد 200 تومان کاهش یافت.

آخرین اخبار