ادامه سیر نزولی قیمت گوشت در اصفهان

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان از کاهش قیمت گوشت قرمز در اصفهان خبر داد و گفت: به دلیل فراوانی دام و کاهش صادرات با کاهش قیمت رو به رو هستیم و امیدواریم این کاهش ادامه‌دار باشد.

آخرین اخبار