براساس ابلاغیه اولین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آردو نان :

افزایش قیمت نان پذیرفته نشد+ اسناد

کارگروه ساماندهی گندم، آرد ونان ابلاغ کرد :با توجه به سقف قیمت تعیین شده برای نان‌های آزاد در استان‌های مختلف و کاهش قیمت گندم مصارف آزاد نسبت به دوره قبل، افزایش قیمت نان و سایر تولیدات صنف و صنعت پذیرفته نیست.

مدیر سازمان تعاون روستایی شهرستان اصفهان:

وجه گندم و جو طی روزهای آینده به حساب کشاورزان واریز می شود

سید اصغر رضیان گفت: با توجه به نیاز کشاورزان در دریافت وجه غله سپرده شده به شرکت تعاونی روستایی، با پیگیری های انجام شده، مبالغ موجود طی روزهای آینده به حساب کشاورزان واریز می شود.

تغییر وعده‌های خرید تضمینی گندم در فصل برداشت

در حالی که قیمت مصوب خرید تضمینی گندم در مهرماه 93 برای خرید تضمینی گندم معمولی 1155 و برای گندم دوروم 1188 تومان اعلام شده بود، براساس مصوبه جدید دولت و در آستانه فصل برداشت گندم قیمت خرید تضمینی این محصولات کاهش یافته است.

آخرین اخبار