گزارش/

قیمت واقعی گوشت قرمز چقدر است؟/صادرات دام مرهمی برای دامداران

قیمت واقعی گوشت قرمز به ویژه از نوع دام سبک از جمله مواردی است که مردم در پی آن هستند به همین دلیل در این گزارش به بررسی نرخ واقعی آن پرداختیم.

آخرین اخبار