رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان:

قیمت نان در اصفهان افزایش نداشته است/ مردم نگران گرانی نان نباشند

رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: قیمت نان و یارانه آرد در اصفهان تا‌کنون هیچ تغییری نداشته و مردم در این زمینه نگرانی خاصی نداشته باشند.

آخرین اخبار