رئیس اتحادیه فروشندگان پرندگان و ماهی پاسخ داد ؛

گرانی بنزین بر روی قیمت مرغ و ماهی اثر داشته است؟!

بازار انواع گوشت پرنده و البته ماهی دیگر با کاهش قیمت روبرو نخواهد شد. این خبری است که رئیس اتحادیه فروشندگان پرندگان و ماهی می دهد و می گوید البته افزایش قیمتی هم در کار نخواهد بود.

آخرین اخبار