رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی اصفهان:

قیمت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان هنوز قطعی نشده است

رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی استان اصفهان با بیان اینکه قیمت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان هنوز قطعی نشده است، گفت: قیمت پیشنهاد شده برای فروش هر کیلوگرم زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان 8 هزار و 500 تومان است.

آخرین اخبار