گزارش/

آخرین پیش بینی قیمت در بازار لوازم خانگی / قاچاق، نفس کشیدن تولیدکنندگان را سخت کرده است

با وجود بهبود روند تولید لوازم خانگی در کشور، اما همچنان سم مهلک اقتصاد یعنی قاچاق، تولیدات کشور را تهدید می‌کند.

آخرین اخبار