قیمت خودروهای مدل 94 کاهش یافت

قیمت خودروهای مدل 94 در بازار آزاد بین 500 هزار تا دو میلیون تومان کاهش یافته است.

آخرین اخبار