سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان؛

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اصفهان اعلام شد

براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 95 – 96 در این استان اعلام شد.

آخرین اخبار