آیا قیمت حبوبات در بازار چندبرابر شده است؟/ آخرین وضعیت میدانی بازارها در ماه رمضان

برای بررسی قیمت حبوبات در بازار اصفهان با چندتن از فروشندگان صحبت کردیم، هر چند برخی اقلام تا دو برابر رشد قیمت را در سال 99 تجربه کرده اما میانگین افزایش قیمت حبوبات بسیار کمترین از این میزان اعلام شد.

آخرین اخبار