سوت آزادسازی!

نرخ بلیط قطار آزاد شد، «سازمان‌ حمایت دیگر مارکسیست نیست»!

آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی هفته گذشته با مصاحبه‌های آتشین موضوع قیمت‌گذاری را مارکسیستی معرفی کرد و خواستار انحلال نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان شد.

آخرین اخبار