وزیر ارتباطات گفت:

قیمت اینترنت نصف می شود / فاز دوم شبکه ملی اطلاعات 18 بهمن افتتاح می شود

وزیر ارتباطات گفت: انتظار می‌رود با افتتاح پروژه تلاش سه قیمت اینترنت نصف شود و کیفیت دسترسی افزایش یابد.

آخرین اخبار