عدم استقبال نانواهای اصفهان از آزاد پزی؛

آرد آزاد نشود قاچاق می شود

عضو هیات مدیره اتحادیه نانوایان اصفهان با اشاره به عدم استقبال نانوایان اصفهانی از طرح آزاد پزی نان گفت: آزاد سازی قیمت آرد مانع خروج این کالای استراتژیک از مجاری غیر رسمی خواهد شد.

آخرین اخبار