نماینده مردم اصفهان در مجلس:

هنوز میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست، گفت: این افزایش دور از انتظار نیست، چرا که قیمت سوخت چند سالی افزایش نداشته است.

جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم :

افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی/ تشکیل وزارت انرژی و بانک کسب‌ و کار/ بازرگانی به وزارت اقتصاد می‌پیوندد

براساس جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم که سازمان مدیریت به دولت ارائه کرد، اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، تشکیل وزارت انرژی، بانک کسب و کار کوچک، سازمان توسعه مکران، سازمان رابطه خارجی و پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است.

آخرین اخبار