بازار داغ چند نرخی‌ها در ماه رمضان

قیمت متفاوت حلیم بادمجان و آش در سفره افطار

در ماه مبارک رمضان امسال با وجود قیمت‌گذاری درجه‌بندی شده برای غذاهای پرطرفدار اصفهانی اما این غذاها اغلب در قیمت سقف بازه مورد عرضه قرار گرفته است.

آخرین اخبار