در ادامه نهضت آسفالت ریزی روستاها؛

قیر یارانه ای به روستای مالواجرد جرقویه رسید

دهیار روستای مالواجرد گفت: با همکاری دهیاری و بنیادمسکن حدود 10000 مترمربع از معابر و خیابانهای شهرک شاهد مالواجرد قیر پاشی و اسفالت شد

آخرین اخبار