واکاوی یک ماجرا از دیروز تا امروز ایران؛

قیام 17شهریور نقاطه عطف مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی است

هدف ما در این نوشتار بررسی ابعاد مختلف واقعه17شهریور است که منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن از هم میهنانمان در اعتراض به رژیم شاهنشاهی گردید.

آخرین اخبار