عید میلاد صاحب الزمان(عج)؛

قرار بود منتظر باشیم، منتظر قیام منجی

اگر این تفکر که فردی وقتی در برابر مشکلات قرار می گیرد فقط و فقط دعای ظهور می کند بوی قیام نمی دهد که بوی قعود می دهد.یک دم از ولایت زدن ساده، مکفی نیست و لازم است در راه ولایت فدا شدن را تکرار کرد. ما قرار بود منتظر باشیم و از ویژگی های منتظر بی قراری و آشوبی در راه محبوب بود.

آخرین اخبار