عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی:

فقط ستاد اجرایی 2030 متوقف شده است/ هر چه بیشتر عقب نشستیم بیشتر تحقیر شدیم

عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کجا سایه جنگ از سر ما دور شده است؟ هر چه بیشتر عقب نشستیم بیشتر تحقیر شدیم؛ اول انقلاب نه دولت داشتیم و نه حکومت داشتیم، انواع کودتاها رخ داد و تحریم اقتصادی شدیم اما در کوران جنگ، گندم هم صادر می کردیم.

آخرین اخبار