رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان:

افزایش قیمت نان جوابگوی هزینه نانوایان نیست

رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: هزینه نانوایان با تناسب صرف انرژی افزایش یافته و این افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان جوابگوی هزینه نانوایان نیست.

آخرین اخبار