افتتاح نخستین مرکز همسرگزینی

نخستین مرکز همسر گزینی توسط بخش خصوصی با حضور دو معاون وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور افتتاح شد.

آخرین اخبار