امام جمعه اصفهان

کاهش جرائم رانندگی با آموزش های همگانی و اعمال قوانین بازدارنده مُیَسر است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان بر اجرای قوانین بازدارنده و آموزش های همگانی در زمینه راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: کاهش جرائم رانندگی با آموزش های همگانی و اعمال قوانین بازدارنده مُیَسَر است.

آخرین اخبار