مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

تعلل دستگاه ها در اجرای قوانین ایثارگران، پیگیری قانونی می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان هشدار داد: برخی دستگاه ها، قوانین مربوط به ایثارگران را اجرا نمی کنند و ما با توسل به راهکارهایی از جمله مجاری قانونی، موضوع را پیگیری می کنیم.

آخرین اخبار