رئیس شورای شهر کوهپایه:

مرمت و بازسازی آثار باستانی، مهم ترین رویکرد شورای شهر کوهپایه خواهد بود/ وجود 30 اثر تاریخی کوهپایه را منحصر به فرد کرد

ضیایی رئیس شورای شهر کوهپایه گفت: حدود ۳۰ اثر تاریخی در شهر کوهپایه وجود دارد که پتانسیلی بسیار عالی و ارزمنشد برای شهر کوهپایه است و وظیفه ما احیای آثار تاریخی و نگهداری آن است.

رئیس شورای شهر کوهپایه:

تغییر وضعیت موجود ترمینال مسافربری کوهپایه بررسی شد

ضیایی رئیس شورای شهر کوهپایه گفت: به منظور تبدیل ناوگان حمل مسافر از وضعیت موجود با تغییر و استفاده از ماشین ون و سمند و قراردادن در این مسیر با جلب نظر سرمایه گذار و ترغیب رانندگان انجام می‌شود.

رئیس شورای شهر کوهپایه:

طرح احیای بافت فرسوده و ناکارآمد کوهپایه انجام شد

ضیایی رئیس شورای شهر کوهپایه گفت: طرح احیا بافت فرسوده و ناکارآمد و حفظ آثار تاریخی و با ارزش شهر کوهپایه توسط مشاورین صاحب نظر انجام شد.

آخرین اخبار