نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

شورا شهر اصفهان جایی برای رعایت قواعد بازی سیاسی نیست

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورا شهر اصفهان جایی برای رعایت قواعد بازی سیاسی نیست.

آخرین اخبار