قهرمان کشتی پیشکسوتان جهان مدال طلای خود را به جانباز کنگاوری هدیه کرد

یکی از ورزشکاران و مدال‌آوران جهان در رشته کشتی پیشکسوتان و اهل کنگاور مدال طلای خود را به نوروز عظیمی جانباز ۷۰درصد کنگاوری هدیه کرد.

آخرین اخبار