رئیس پایگاه پژوهشی مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی:

بحران آب تا سال 1420 ادامه خواهد داشت

رئیس پایگاه پژوهشی مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: منابع آب در شرایط کنونی در جهان با چالش جدی روبه‌رو شده و بحران آبی که در کشور ایجاد شده تا سال 1420 ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار