مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

۳ قنات اصفهان در فهرست جهانی یونسکو به ثبت می‌رسد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان ۴ اثر ثبت شده در فهرست جهانی در بخش ملموس و ۲ اثر در بخش ناملموس دارد افزود: امسال ۳ قنات استان اصفهان در فهرست جهانی یونسکو به ثبت می‌رسد.

آخرین اخبار