بحران آب در ایران

آبراهه‌های چندصدساله تشنه باران؛ قنات‌هایی که به خشکی قانع شدند

بحران آب در ایران و کاهش محسوس میزان بارندگی طی سال‌های اخیر قنات‌ها یا همان آبراهه‌هایی که زندگی‌بخش مناطق خشک و بیابانی ایران بوده‌اند را به کانال‌هایی خشک و بدون کاربرد تبدیل کرده است.

آخرین اخبار