رئیس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

وارد شدن خرافه به عزاداری‌ها فرهنگ آن را خدشه‌دار می‌کند

رئیس اداره امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: وارد شدن خرافه به عزاداری‌ها فرهنگ آن را خدشه‌دار می‌کند.

آخرین اخبار