اطلاعات 70 هزار قمارباز به مرجع قضایی ارسال شد

معاون فناوری‌ اطلاعات بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: اطلاعات 70 هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرام مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شد.

آخرین اخبار