قلیان ، میهمان ویژه ضیافت‌های خانوادگی!

متاسفانه زشتی استفاده از قلیان در برخی خانواده‌ها از بین رفته و آنرا پای ثابت وسایل پذیرایی خانه‌ها کرده است.

آخرین اخبار