گزارشی از چالش دود و ریه با تصمیم‌های ساعتی

طعم تنباکو و زور زغال؛ مافیایی که ممنوعیت قلیان را دود کرد

طرح ممنوعیت سرو قلیان در اصفهان در ادامه طرح کشوری ممنوعیت سرو دخانیات در اماکن عمومی است؛ طرحی که قرار بود تا پایان سال 95، قلیان را از سطح کشور جمع کند اما پس از مدت کوتاهی، اجرای آن در برخی شهرها نیز متوقف شد.

آخرین اخبار