گزارش،

بایدها و نبایدهای بازگشت دوباره قلیان به چایخانه‌ها

با وجودی که ارائه قلیان در چایخانه‌ها و اماکن عمومی ممنوع شده بود اما برخی از مردم همچنان خواهان استفاده از آن هستند.

آخرین اخبار