مستند قلم های خونین روایت دیگری از عشق و معرفت

مجری مستند قلم های خونین گفت: قلم های خونین حکایت حدیث بیداری بیداردلانی است که راویان آن دلباختگان حریم حرمت انبیاء و اولیاء هستند.

آخرین اخبار