مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح:

قلم انسولین کالای لوکس نیست/افزایش افراد دیابتی

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، گفت: وجود کارخانه تولید قلم انسولین با بدنه قوی فنی و دانشی در کشور می‌تواند برطرف‌کننده نیاز بازار به این کالای استراتژیک باشد.

آخرین اخبار