در ایام نوروز 94

ایجاد نمایشگاه فروش صنایع دستی در اطراف میدان نقش جهان ممنوع است

عضو هیئت مدیره صنایع دستی استان اصفهان گفت: سازمان صنایع دستی و شهرداری مجوز برای ایجاد نمایشگاه فروش صنایع دستی در اطراف میدان نقش جهان را صادر نمی‌کنند.

آخرین اخبار