معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان:

جشنواره عمار، برخواسته از مردم، برای مردم و در دل مردم است

جشنواره مردمی فیلم عمار، از آن جهت که برخواسته از مردم، برای مردم و در دل مردم است، قصد دارد، مردم جامعه خصوصا افراد متعهد و متدین را به با هنر پیوند دهد.

آخرین اخبار