گردشگری شرق اصفهان؛

قورتان دومين بنای عظيم خشت وگلی در ایران

قلعه روستای قورتان يا گورتان كه در ۱۱۰ كيلومتری شرق اصفهان و ۴۵ كيلومتری شمال غربي تالاب گاوخونی در مسير جادهاصفهان ورزنه واقع شده است.

آخرین اخبار