دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

80 درصد مواد مخدر ورودی به کشور به دست معتادان می‌رسد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: تنها ۲۰ درصد از مواد مخدر ورودی به کشور کشف می‌شود و ۸۰ درصد آن به دلیل کمبود امکانات، کمبود نیرو و وجود راه‌های فرعی از مبادی ورودی عبور کرده و توزیع می‌شود.

آخرین اخبار